Leer oude en 21 e eeuw skills in de villa van
NSO Prins Heerlijk
NU OOK ONLINE ONTDEKKEN !

Naschoolse opvang van begeleiders op hbo-niveau

Nu ook online, jouw skills leren en talenten ontdekken !

Een warm thuis met kippen, hond chikkie en een roeiboot. Dat is naschoolse opvang bij Prins Heerlijk. Uw kind krijgt de mogelijkheid om zijn of haar talenten te ontdekken. Dit is de eerste plek in Nederland waar uw kind 3D-ontwerpen en een 3D printcursus krijgt en leert koken en groente te verbouwen na schooltijd. Elk kind verdient aandacht en wij geven dat graag.Wij gaan naar musea, leren ze schilderen, pottenbakken, tekenen, kleien, dansen, sporten onder professionele begeleiding, vilten, alles over dieren en planten en gezond eten. wij houden van rennen in het park, uitwaaien op het strand, muziek en yoga. Lekker spelen en bouwen met kapla, little petshop of donald duckjes lezen. Koken en bakken in de eigen kinder keuken. Spelen en dansen met de Wii. leren programmeren met Ubbu.

Prins Heerlijk is een professionele, erkende, particuliere opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er zijn maximaal 30 plaatsen. We bieden 49 weken in het jaar verschillende soorten opvang aan: naschoolse opvang,  vakantie en studie dagen opvang tot 18.30 uur. De prijs € 7,50 per uur en € 174,75 euro per maand voor 1 dag opvang in de week. De prijs is voor alle maanden gelijk. Indien u een keer in de vakantie geen gebruik maakt van de opvang, kan deze dag op een ander moment worden gebruikt. indien mogelijk, qua aantal kinderen, mag u ook een studiedag op laten vangen op een andere dag, dan uw eigen opvang dag. In 2021 hanteren wij deze prijzen (wij hebben 3% inflatiecorrectie.per jaar)

Een hele dag extra opvang is 75 euro.(alleen naast een gewoon contract)

Een extra gewone na schoolse opvang dag is 26 euro.(alleen naast een gewoon contract)

Een extra woensdag of vrijdag middag = 45 euro.(alleen naast een gewoon contract)

 

 

3D printen, ubbu, programmeren
UBBU, 21st century, programming, programmeren, skills

Nu leren programmeren met UBBU extra korting met code UBBUNL

 

Programmeren en computerdenken

 
 
Met ubbu leren kinderen problemen oplossen en logisch denken, maar leren ze ook over maatschappelijke belangen. Zo zijn kinderen klaar voor de 21e eeuw!

De eerste stap in digitale wetenschappen en leren programmeren. Je hebt alleen een computer of tablet nodig!

Bij ubbu geloven we dat programmeren een belangrijk deel is van de grotere puzzel die computerwetenschappen vormen. We leren kinderen technologie te gebruiken in al zijn vormen, om complexe problemen aan te pakken.

Zijn kinderen tegenwoordig omringd door technologie en beeldschermen? Laten we ze slim gebruiken. Door op jonge leeftijd computerwetenschappen te leren, verandert elk kind van een gebruiker in een maker.

Het programma bestaat uit video's, interactieve quizzen, games, programmeerprogramma, afbeeldingen en off-line activiteiten.

 Werkt op computers en tablets

  • Programma voor kinderen van 6 tot 12
  • Ondersteuningen voor leraren
  • Geïnspireerd op de ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties
  • Volledige toegang tot het programma en alle features
Meld je hier aan met de code UBBUNL

Klachten beleid

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Wij doen onze uiterste best om goed voor uw kind te zorgen,mocht er onverhoopt toch een klacht zijn, is het beleid als volgt: De klacht wordt gemeld bij de houder, m. wigleven en /of bij de oudercommissie. Mocht de klacht niet naar behoeve opgelost kunnen worden, dan kunt u terecht bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl. info@klachtenloket-kinderopvang.nl telefoonnr. 0900-1877 (0,20 ct per gesprek) maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. Nso Prins Heerlijk is aangesloten bij het klachtenloket kinderopvang. 

De volledige klachtenregeling is ter inzage op de lokatie.

INSPRAAK VAN OUDERS

Aangezien wij minder dan 50 kinderen hebben, zijn wij niet verplicht om een ouder commissie te hebben. Wij vragen al jaren aan de ouders of zij zitting willen nemen, maar helaas heeft niemand zich gemeld. Ouders worden geinformeerd via de nieuwsbrief en het informatiebord. Bij beleidswijzigingen kunnen ouders hun mening laten weten via een e-mail of telefonisch of mondeling bij het haalmoment. Aangezien de houdster altijd aanwezig is.

Naschoolse opvang Prins Heerlijk

De villa
De naschoolse opvang is gevestigd in een historische stadsvilla in het centrum van Haarlem. Het pand staat op een van de bolwerken en ligt in het park. Uw kind wordt opgevangen door goed en gediplomeerd personeel (hbo-niveau). We halen uw kind op van school. De villa heeft een tuin met  hond en kippen en een roeiboot om lekker te roeien op de Kloppersingel. Uw kind mag sporten, koken, knutselen, 3d ontwerpen/printen, pottenbakken (in eigen atelier), ontspannen en lekker spelen. Daarnaast krijgen kinderen bij ons alleen gezonde voeding en geven we u graag voedingsadviezen.

Nieuw : leren programmeren met UBBU    

Naschoolse opvang Haarlem, bso, nso, kring, ark

Zij blij, u blij, wij blij
We organiseren veel activiteiten en leuke uitstapjes. U kunt dagelijks tot 18.30 uur gebruikmaken van de naschoolse opvang. Tijdens de vakantie en andere vrije schooldagen zijn wij geopend van 08.00 uur tot 18.30 uur. Wij doen alles voor een veilig en gezellig thuis. Nu ook online skills ontwikkelen en talenten ontdekken!

Veiligheid
NSO Prins Heerlijk heeft een gediplomeerde hulpverlener (BHV, EHBO,kinder EHBO en Brandveiligheid). Onze locatie voldoet aan de hoogste normen van veiligheid en hygiëne. We zijn een landelijk (door de gemeente Haarlem) erkende instelling. LRK nummer: 222759938

Vragen?
Neem direct contact op met buitenschoolse opvang Prins Heerlijk in Haarlem.
Bel 0655767405 of stuur een e-mail.

 

Voor informatie van het landelijk register kinderopvang en de inspectie rapporten zie https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

registratienummer 222759938

Onze doelstelling

Prins Heerlijk biedt kinderen verschillende activiteiten aan, zoals ontwerpen in 3D en nu ook programmeren met UBBU. Daarbij geven we uw kind graag de mogelijkheid om talenten te ontdekken en de 21ste eeuw vaardigheden te leren.

We bieden opvang aan kinderen van wie de ouders werken of studeren. Kinderen voelen zich bij ons zoveel mogelijk ontspannen en thuis. Dit doen we door kinderen samen te brengen in speciaal voor kinderen gecreëerde ruimten en onder deskundige begeleiding. Hierin moet ieder kind zoveel mogelijk de ruimte krijgen om te kunnen doen waar het op dat moment behoefte aan heeft.

Een uitgebreide informatie map is ter inzage op de lokatie. 

NSO Prins Heerlijk BV uit Haarlem

Pedagogiek
We werken volgens de beginselen van de pedagogiek Reggio Emilia en met een openkeuzebeleid. Naast ontspannende bezigheden, maken kinderen hun huiswerk, zijn ze creatief bezig in het atelier en sporten ze in het park. Kinderen leren hoe ze met dieren om moeten gaan en mogen in de tuin zelf planten en bloemen kweken. De kinderen die dieren erg leuk vinden, mogen voor onze dieren zorgen en ermee spelen op de dagen dat ze in de opvang zijn.

Samenvatting Pedagogisch Beleidsplan van Prins Heerlijk

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Naast het waarborgen van de veiligheid en het vermaken van de kinderen is er ook een opvoedende rol weggelegd voor de leid(st)ers in de kinderopvang. Om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te dragen hebben wij een pedagogisch beleidsplan opgesteld.

In dit pedagogisch beleidsplan zijn onze richtlijnen, uitgangspunten en visie ten aanzien van kinderopvang vastgelegd. Ook dient dit plan om alle betrokken partijen (ouders, kinderen, instanties en werknemers) een zo goed en helder mogelijk beeld te geven van wat wij als instelling belangrijk vinden bij het opvangen van kinderen.

Bij Prins Heerlijk staat huiselijkheid, veiligheid, ontplooiing en talentontwikkeling centraal. Wij proberen dit te waarborgen aan de hand van de volgende punten:

1. Waarden, normen en regelmaat

2. Sociale competenties

3. Persoonlijke competenties

4. Uitdaging, verwondering en ontdekking

5. Het kind en zijn emoties staat centraal

6.Omgeving en accommodatie, klimaat beheersing, CO2 meting en ECO en milleubewust Corona maatregelen en beleid.

7. Vierogenbeleid en meldcode kindermishandeling

Mentor.

Elk kind heeft een mentor (Merel), aangezien de kinderen na het tafelmoment, hun eigen groep mogen verlaten en een activiteit mogen kiezen ( actief, creatief of recreatief). Er zijn altijd dezelfde leidsters aanwezig en de kinderen bespreken dingen met beide leidsters en gaan naar beide leidsters toe, indien er iets aan de hand is. Deze leidsters hebben per week een bespreek moment voor aanvang van de werkzaamheden en bespreken zij, bij het ophalen door de ouders, hoe het met hun kind is gegaan op die dag. Bij constatering van bijzonder afwijkend gedrag, wordt er een notitie gemaakt en in de mentoren-map geplaatst en wordt het op die zelfde dag met een van de ouders besproken er kan een uitgebreid bespreek moment worden afgesproken en eventueel worden doorverwezen naar een passende instantie voor verdere ondersteuning.

Signalering.

Ouders geven per mail/app of telefonisch of mondeling door als er iets is gebeurd, voorafgaand aan de op te vangen dag van het kind. Medische, allergische of andere belangrijke zaken of wensen zijn al bekend via het inschrijfformulier. Mocht er een ingrijpende verandering zijn binnen de familie of gezinssituatie, wordt dit intern besproken en meegenomen in de signalering en observatie.

Bij het ophalen hebben de leidsters een overdracht van de leerkrachten, zodat zij weten hoe de dag op school is verlopen.

Tijdens de weg naar de opvang en aan tafel wordt de dag doorgenomen en gesignaleerd wat de fysieke, geestelijke en emotionele staat van de kinderen is.

Na het tafelmoment kiezen de kinderen voor een activiteit, waarbij dezelfde leidsters aanwezig zijn.

Tijdens de activiteit observeren zij de kinderen en de kinderen is geleerd om zelf ook aan te geven als er iets aan de hand is,

Na 17 jaar talentontwikkeling en het werken (en leren van) met de 21eeuwse skills, hebben wij hebben ons eigen talenten, gezondheid en interesses/vaardigheden volgsysteem ontwikkeld. Elk kind heeft zijn eigen formulier en dit wordt minimaal twee keer per jaar ingevuld en besproken.

 

1.Waarden, normen en regelmaat We leven in een snel veranderende maatschappij. Een kind dat vandaag de dag opgroeit, komt in veel verschillende situaties terecht, waarbij er steeds andere verwachtingen zijn van het kind. Wij hechten belang aan regelmaat en consistentie zodat er voor het kind duidelijkheid gecreëerd wordt. Prins Heerlijk hanteert daarom een beperkt aantal, hele duidelijke en logische regels.. Zodat het duidelijk is voor het kind wat er van hem of haar verwacht wordt. En zich dus geen zorgen hoeft te maken over hoe het zich moet opstellen en duidelijk is wat de verwachtingen t.a.v. hem of haar zijn. (talenten ontdekken en ontwikkelen en duidelijke regels is ook Reggio Emilia)

 

Hierdoor kan het kind zich bezighouden met de dingen die belangrijk zijn voor een opgroeiend kind, namelijk spel, ontplooiing en het ontdekken van de wereld. Dit uit zich onder andere in de dagindeling: bij binnenkomst wordt er eerst gegeten en gedronken, waarbij er normale tafelmanieren gelden (er wordt niet geschreeuwd of gespeeld; er wordt pas van tafel gegaan als iedereen klaar is). Daarna wordt er gespeeld en vanaf 5 uur 's middags worden de kinderen opgehaald en mag er eventueel televisie gekeken worden. Na 5 uur komen de kinderen van de verschillende stamgroepen bij elkaar in de woonkamer. Tijdens speciale evenementen of speciale onderhoudswerkzaamheden, kan het voorkomen dat, de kinderen ook al eerder gezamenlijk in de woonkamer zijn.

 

Belangrijk hierbij is de instelling van de begeleid(st)ers. De leid(st)ers brengen duidelijkheid en consistentie over aan de kinderen. Zij leggen de regels uit aan de kinderen en handhaven deze consequent zodat de kinderen al snel op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Zij hoeven hier dan dus al na korte tijd niet meer over na te denken en kunnen zich dan ten volle overgeven aan spel en ontplooiing.

 

2.Sociale competenties Eén van de belangrijkste eisen aan de moderne mens is de mogelijkheid tot communiceren en het hebben van sterke sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot het uiten van gevoelens en wensen is hierbij van groot belang. Wij willen deze eigenschappen op twee manieren stimuleren.

 

Ten eerste is er de groep. Wij hanteren voor de naschoolse kinderen (4 t/m12 jaar) verticale groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden meedoen aan activiteiten en met elkaar spelen. Hierbij worden allerlei vaardigheden gestimuleerd: samen spelen; inlevingsvermogen (een kind van 4 gaat heel anders om met dingen dan een kind van 8); leren van elkaar; zorgzaamheid en conflicthantering.

 

Ten tweede gaan we uit van het individu. Elk kind vraagt een andere aanpak en heeft andere wensen en talenten. Wij proberen het niveau van het kind zo goed mogelijk in te schatten en hierop onze verwachtingen van het kind te baseren. Een kind van vier is bijvoorbeeld op een heel ander niveau bezig met zijn of haar omgeving dan een kind van 7 of 10. Delen en samenspel wordt gestimuleerd en aangeboden maar niet verwacht.

 

 Er is bij de leid(st)ers respect voor het natuurlijke egocentrisme van het jonge kind. Ook bij conflicthantering wordt er uit gegaan van zelfredzaamheid. Laat de kinderen het eerst zelf maar proberen. Interventie van de leid(st)ers gebeurt pas als de kinderen er zelf niet meer uit komen. Omdat er uitgegaan wordt van stimuleren en aanbieden, kan het kind op zijn eigen niveau en tempo zijn of haar sociale competenties ontwikkelen.

3.Persoonlijke competenties Elk kind is anders. Interesses, talent, energie en instelling variëren per kind. Hierbij is niks 'goed' of 'fout'. Ook hier gaan we uit van stimulatie en aanbod. Door een gedifferentieerd aanbod (een aanbod dat bestaat uit uitdagingen op elk niveau zodat ieder kind zijn of haar persoonlijke overwinningen kan halen) wordt elk kind gestimuleerd mee te doen en kan het zijn of haar persoonlijke talenten ontplooien.

 

Verder gaan we uit van de creativiteit van een kind. Er worden geen voorgekauwde werkjes gedaan en bijna- alles is mogelijk. Als er bijvoorbeeld een clown gemaakt wordt met papier en lijm maar een kind wil hierbij ook potlood en schaar gebruiken, dan is dit altijd mogelijk. Hierdoor wordt creativiteit en originaliteit gestimuleerd. Van belang is dat de persoonlijke interesse en talenten van het kind positief gestimuleerd worden. Hierdoor heeft het kind een veilig kader waarin het zijn of haar persoonlijke talenten kan ontwikkelen.

Naar boven

4.Uitdaging, verwondering en ontdekking Voor een kind is de wereld een grote ontdekking. Dingen die volwassenen als normaal ervaren zijn voor een kind vaak spannend en bijzonder. Een slak in de tuin, een schelp op het strand of een regenboog. Allemaal dingen die nader onderzoek van het kind vragen. De wereld is een magische plek voor een kind. Kinderen zijn geboren onderzoekers en altijd nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij stimuleren ontdekking door altijd tijd te nemen voor de interesses van een kind.

 

Op een gewone dag gebeuren er heel veel spannende dingen in het leven van een kind. Wij willen aan deze gebeurtenissen een incidenteel leerzaam moment (een leermoment dat niet gepland is) koppelen. Dit doen wij door de tijd te nemen voor de op dat moment aanwezig zijnde interesse van het kind. Dit kan door een verhaaltje te vertellen over het onderwerp maar ook door het kind de vrijheid te geven om het onderwerp zelf te ontdekken en ermee bezig te zijn.

 

Dit wordt ook gestimuleerd door de aanwezigheid van de dieren en planten in de tuin. Kinderen vinden dit niet alleen leuk en spannend maar worden ook uitgedaagd om actief om te gaan met de wereld om hen heen. Daarnaast organiseren wij veel activiteiten buitenshuis. Een middagje naar het strand, een wandeling in het bos of een bezoek aan een museum. Dingen die buitengewoon leerzaam zijn en voor een kind de mogelijkheid bieden om zich te verwonderen en de wereld te ontdekken. Door middel van tijd besteden aan interesses en het aanbieden van leermomenten proberen wij het kind uit te dagen zijn of haar omgeving te verkennen.

5.Het kind en zijn emoties staat centraal Ieder kind is een apart boek. Interesses, talent, competenties en omgang met emoties wisselen per kind. Wij proberen per kind het beste naar boven te krijgen. Hoe een kind met zijn of haar emoties omgaat is hierbij een belangrijk punt. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier; het krijgt daarvoor bij Prins Heerlijk alle ruimte en vrijheid.

 

Dit doen wij door te vragen naar de wensen van het kind. Als een kind aangeeft dat het met rust gelaten wil worden, hebben wij hier respect voor. Als het kind getroost wil worden, wordt hieraan gehoor gegeven. Hierdoor leer je het kind zijn of haar eigen emoties te ontdekken en te herkennen en stimuleer je verwoording van gevoelens. Er zijn natuurlijk grenzen: agressie wordt niet getolereerd. Boos worden is wel acceptabel. We stimuleren kinderen om deze emotie te herkennen en er mee om te gaan op een sociaal wenselijke manier. Dit doen we door conditionering: bestraffing of negering van onwenselijk gedrag (vechten, agressief ruzie maken, zowel verbaal als fysiek) en beloning van wenselijk gedrag (overleg en uiting van gevoelens en onvrede).

 

Een ander punt van aandacht is excessief gedrag. Als een kind alleen maar aan het huilen is of zich voortdurend afzondert, heeft het kind misschien een probleem of voelt het zich niet op zijn gemak. De aanpak hiervan verschilt per situatie maar er wordt altijd uitgegaan van het kind. Het kind moet zijn of

haar eigen tempo kunnen bepalen en zelf aangeven wanneer er waar over gepraat wordt (het kind is de baas en zal nooit geforceerd worden).

Naar boven

6.Omgeving en accommodatie Bij de keuze voor en de inrichting van het pand is grote zorg besteed aan 'huiselijkheid'. Een kind zit de hele dag op school en als de schooldag dan voorbij is, wil het liever niet weer in een 'klaslokaal' terecht komen. Doordat de opvang in een groot woonhuis met meerdere specifieke ruimtes is gevestigd, wordt een veilige huiselijke sfeer gecreëerd. Daarnaast bieden wij het kind de mogelijkheid om, net zoals thuis, zelf te kiezen wat voor activiteiten het wil doen. Geen verplichte werkjes of activiteiten. Hierdoor kan het kind iets kiezen wat het zelf leuk vindt om te doen.

 

Door het gebruik van meerdere ruimtes met elk een eigen sfeer, kan het kind zelf de omgeving uitkiezen waar het op dat moment zin in heeft. Verder is er de tuin waar het kind in een afgeschermde, veilige omgeving kan spelen. Uitgangspunt is de natuur, het verzorgen van beesten of het kweken van groenten en kruiden. We stimuleren het kind tot respect voor de natuur en tot inlevingsvermogen in andere wezens. Daarnaast is er om het pand heen een groot park waar de mogelijkheid tot ontdekking en spel is.

De ruimtes worden elke dag gelucht en er is een klimaatcontrole systeem, dat in verschillende ruimtes de temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, decibellen en CO2 meet en bij een te hoge meting een signaal afgeeft op het telefoontoestel van de houdster.

Om milieubewust te zijn, zijn alle ramen van dubbel glas, alle verlichting led en zijn er zonnepalen op het dak, voor eigen energie winning. Daarnaast wordt papier, plastic en glas hergebruikt of gerecycled.

 

7.Vier-ogenbeleid en meldcode kindermishandeling Het vier-ogenbeleid is als volgt: Er zijn altijd twee (gediplomeerde) personen (met VOG en gekoppeld aan prins heerlijk) in het pand aanwezig, die ten alle tijden op de groep kunnen binnenlopen. Tijdens wandelingen of uitjes zijn er altijd, minimaal twee personen die meegaan. Prins Heerlijk heeft een meldcode kindermishandeling gemaakt, waarin zij zich commiteerd aan de verplichting van melden van kindermishandeling en ongepast gedrag van personeel.

Het pedagogisch werkplan en de protocollen liggen ter inzage op de lokatie.

Naschoolse opvang, nso, bso

Dat leeft
De positieve invloeden van dieren zijn algemeen bekend en worden vooral in de gehandicaptenzorg, de ziekenzorg en bij moeilijk opvoedbare kinderen gebruikt. Prins Heerlijk heeft graag een positieve invloed  en wil kinderen daarnaast leren om goed voor een dier te zorgen. We willen extra respect voor alles wat leeft creëren bij kinderen.

Naschoolse opvang Haarlem